Den falske reikimester

For nogle dage siden, beskrev jeg her på siden hvordan jeg bliver chikaneret at psykopater, der påstår at repræsentere landets militære efterretningstjeneste.

Siden da er der blevet sat navn på forbryderne. Ikke nok med at disse usle eksistenser har chikaneret mig direkte – de har også henvendt sig til nogle af mine kendte kontakter i mit navn – og naturligvis på en måde, der nødvendigvis må have til formål at sætte mig i et dårligt lys.

Disse henvendelser er ikke nødvendigvis sket på den mest intelligente måde. Således blev min instruktør på en Reiki-kursus jeg har deltaget i, kontaktet af en falsk reikimester – vel at mærke af en falsk reikimester som hun på forhånd kendte til.

Også denne henvendelse skete i mit navn, hvilket var tåbeligt idet den pågældende kender mig for godt til at falde for dét trick.

Den falske reikimesters navn er Dennis G.

Dennis G er medlem af et ultra-nationalistisk netværk, der opererer i det skjulte og som ser det som sit formål at chikanere udvalgte politiske modstandere.

Netværket, eller gruppen om man vil, har udvalgt mig som mål fordi jeg har tilladt mig at skrive offentligt om den militære efterretningstjenestes rutine med ulovligt at tilbageholde og efterfølgende mishandle borgere her i landet. Dette har jeg skrevet om flere gange – første gang for næsten to år siden og siden mere personligt.

Denne begrundelse er ikke noget jeg selv har fundet på, men derimod den erklæring som repræsentanter for denne gruppe selv har fremsat overfor mig.

Hvorvidt denne skimlede kældergruppe vælger at repræsentere sig som ‘Forsvarets Efterretningstjeneste’ fordi de rent faktisk arbejder i fællesskab med denne eller om det blot skyldes dagdrømmerier herom, skal jeg lade være usagt.

 

Der eksisterer således endnu ikke dokumentation til at kunne påstå at de direkte eller indirekte arbejder for den militære efterretningstjeneste, det danske militær i øvrigt – eller for den sags skyld PET.

Lad det være sagt med det samme: Jeg nærer den største foragt for skimlede kældermennesker som Dennis G, men det er ikke det væsentlige. Jeg ved at foragten er gensidig.

Det væsentlige er følgende: Jeg vil i den kommende tid indsamle dokumentation og vidnesbyrd fra de af mine kontakter der har modtaget henvendelser fra denne ekstremistgruppe, og efterfølgende lade en advokat overgive materialet til politiet.

Om danske soldaters deltagelse i tortur

Information og Radio24syv sætter i disse dage fornyet fokus på Danmarks fangepolitik i Irak.

Det sker på baggrund af en aktindsigt, som Radio24syv har fået og delt med Information.

Aktindsigten viser med al ønskelig tydelighed det som vi alle har vidst lige siden krigens dage; At danske soldater fuldt ud havde kendskab til den mishandling som deres irakiske samarbejdspartnere udsatte fangerne for – og det mere end antydes at danske officerer ved flere lejligheder selv har deltaget heri.

I dette er der i virkeligheden intet nyt. Alle har vidst det, men ingen har ønsket at tale om det. At det danske militær moralsk set ligger fuldt ud på linje med amerikanerne, irakerne og andre af samme tvivlsomme moralske støbning.

Men hvad mange ikke ved, er at det danske Forsvarets Efterretningstjeneste i eget regi har foretaget kidnapninger af borgere, herunder danskere, og mishandlet dem. Dette er sket udenfor krigszoner – i nogle tilfælde endda her i Danmark.

Men inden vi kommer ind på det konkrete, så lad os lige tage et blik på det moralsk anstødelige ved det samarbejde vi har haft med torturstater som USA, Irak og andre. Helt grundlæggende: Hvis man har et efterretnings- og militært samarbejde med en stat eller organisation der benytter sig af tortur – så er man selv medansvarlig for den tortur og mishandling der finder sted.

Det gælder hvad enten det drejer sig om Guantanamo, såkaldte black sites udenfor lovens beskyttelse – eller en klam kælder i en irakisk ørken.

Danmark er medskyldige i Guantanamo fordi vi accepterer Guantanamo. Vi er medskyldige i CIA’s black sites fordi vi accepterer disse black sites. I tilfældet med de irakiske krigsfanger har vi oven i købet selv leveret de krigsfanger der blev tortureret – vel vidende hvad deres skæbne ville blive.

Vi er skyldige. Punktum.

Men det danske Forsvarets Efterretningstjeneste har selv foretaget tortur – også udenfor krigszoner. De har endda gjort det her i Danmark – overfor danske borgere.

Jeg kender til et helt konkret eksempel, hvor en helt gennemsnitlig dansk borger i efteråret 2007 (indfødt dansker gennem de sidste 10-15 generationer, kristen og helt almindelig)  blev kidnappet på åben gade i Aarhus, transporteret til FE’s installation på Bornholm og gennem flere dage udsat for mishandling og tortur af officerer i FE.

Jeg kender navnet på den danske borger der ved den lejlighed blev kidnappet og tortureret, jeg kender navnet på den officer der var ansvarlig for operationen – og jeg kender også navnet på den FE-agent, der i forbindelse med kidnapningen blev så alvorligt kvæstet at han måtte flyves til det amerikanske militærhospital i Frankfurt.

Jeg vil være villig til at oplyse disse navne samt øvrige oplysninger jeg er i besiddelse af til relevante myndigheder, såfremt det måtte ønskes.

Hvis der er én, må der logisk set være flere. Der ligger en historie her som offentligheden bør informeres om – og der er personer i FE som trænger til at blive stillet til anvar for deres ugerninger.

Tiden er inde.