Om danske soldaters deltagelse i tortur

Information og Radio24syv sætter i disse dage fornyet fokus på Danmarks fangepolitik i Irak.

Det sker på baggrund af en aktindsigt, som Radio24syv har fået og delt med Information.

Aktindsigten viser med al ønskelig tydelighed det som vi alle har vidst lige siden krigens dage; At danske soldater fuldt ud havde kendskab til den mishandling som deres irakiske samarbejdspartnere udsatte fangerne for – og det mere end antydes at danske officerer ved flere lejligheder selv har deltaget heri.

I dette er der i virkeligheden intet nyt. Alle har vidst det, men ingen har ønsket at tale om det. At det danske militær moralsk set ligger fuldt ud på linje med amerikanerne, irakerne og andre af samme tvivlsomme moralske støbning.

Men hvad mange ikke ved, er at det danske Forsvarets Efterretningstjeneste i eget regi har foretaget kidnapninger af borgere, herunder danskere, og mishandlet dem. Dette er sket udenfor krigszoner – i nogle tilfælde endda her i Danmark.

Men inden vi kommer ind på det konkrete, så lad os lige tage et blik på det moralsk anstødelige ved det samarbejde vi har haft med torturstater som USA, Irak og andre. Helt grundlæggende: Hvis man har et efterretnings- og militært samarbejde med en stat eller organisation der benytter sig af tortur – så er man selv medansvarlig for den tortur og mishandling der finder sted.

Det gælder hvad enten det drejer sig om Guantanamo, såkaldte black sites udenfor lovens beskyttelse – eller en klam kælder i en irakisk ørken.

Danmark er medskyldige i Guantanamo fordi vi accepterer Guantanamo. Vi er medskyldige i CIA’s black sites fordi vi accepterer disse black sites. I tilfældet med de irakiske krigsfanger har vi oven i købet selv leveret de krigsfanger der blev tortureret – vel vidende hvad deres skæbne ville blive.

Vi er skyldige. Punktum.

Men det danske Forsvarets Efterretningstjeneste har selv foretaget tortur – også udenfor krigszoner. De har endda gjort det her i Danmark – overfor danske borgere.

Jeg kender til et helt konkret eksempel, hvor en helt gennemsnitlig dansk borger i efteråret 2007 (indfødt dansker gennem de sidste 10-15 generationer, kristen og helt almindelig)  blev kidnappet på åben gade i Aarhus, transporteret til FE’s installation på Bornholm og gennem flere dage udsat for mishandling og tortur af officerer i FE. Ved afslutningen af sessionen blev han under trussel om drab tvunget til at underskrive et dokument som han ikke fik lov til at læse.

Jeg kender navnet på den danske borger der ved den lejlighed blev kidnappet og tortureret, jeg kender navnet på den officer der var ansvarlig for operationen – og jeg kender også navnet på den FE-agent, der i forbindelse med kidnapningen blev så alvorligt kvæstet at han måtte flyves til det amerikanske militærhospital i Frankfurt.

Jeg vil være villig til at oplyse disse navne samt øvrige oplysninger jeg er i besiddelse af til relevante myndigheder, såfremt det måtte ønskes.

Hvis der er én, må der logisk set være flere. Der ligger en historie her som offentligheden bør informeres om – og der er personer i FE som trænger til at blive stillet til anvar for deres ugerninger.

Tiden er inde.

Om brugen af civile agenter og efterretningstjenesters ulovligheder

Ifølge JyllandsPosten vil et ja til folkeafstemningen den 3. december blandt andet betyde, at døren åbnes op på vid gab for brugen af civile agenter i Danmark. De formelle regler her i landet er ellers at kun ansatte i politiet har lov til at agere som agenter, men det bliver der ifølge JyllandsPosten altså lavet om på ved et eventuelt ja.

At dette blot er endnu en grund til at sætte sit kryds ud for nej til december, er én ting.

En helt anden er den totalt manglende debat om de ulovligheder som allerede foregår fra de nationale efterretningstjenesters side med hensyn til brugen af civile agenter.

Enhver med fingeren blot tilnærmelsesvist i nærheden af pulsen er eksempelvis bekendt med, at Forsvarets Efterretningstjeneste i direkte modstrid med landets lovgivning rent faktisk opererer i Danmark og i flere tilfælde har foretaget ulovlige tilbageholdelser af danske borgere på dansk jord.

Naturligvis skal vi ikke negligere de demokratiske konsekvenser af et eventuelt ja til december, og naturligvis er de eventuelle ændringer i reglerne for politiets brug af civile agenter interessante.

Men måske skulle medierne begynde at bruge kræfterne på de virkelig store ulovligheder som allerede finder sted og på de yderst kriminelle krænkelser, som danske borgere udsættes for af Forsvarets Efterretningstjeneste.